Kastamonu Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Increase text size Decrease text size Print

Birlik İçi Atama İşlemleri

 

 

BİRLİK İÇİ ATAMA İŞLEMLERİ 

 

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değişikliği Yönetmeliğinin 16.maddesi ile Türkiye Kamu Hastaneler Kurumunun 16/05/2013 tarih ve 96829 sayılı yazısına dayanılarak Birliğimiz ve bağlı Sağlık tesisleri kadrolarında 657 sayılı Kanunun 4.maddesinin (A) bendi kapsamında istihdam edilen (stratejik personel haricindeki) sağlık hizmetleri sınıfına dahil personellerin il içi atamaları yapılacaktır.
Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sayfasında yayımlanan Standart Kadro ve Personel Dağılım Cetveline göre Birliğimize bağlı sağlık tesislerinde boş olan kadrolar (Ek-1)  Genel Sekreterliğimiz internet sitesinde (www.kastamonu.khb.saglik.gov.tr) ve yazımız ekindeki liste ile ilan edilmiştir. 
Yapılacak müracaatlar 01/01/2016 tarihinde hesaplanan hizmet puanları esas alınarak Atama İşlemleri Komisyonunca değerlendirilecektir. İl içinde yer değiştirme talebinde bulunacak personellerin yazımız ekinde gönderilen İl İçi Tayin Talep Formunu doldurarak, PBF (Personel Bilgi Formu) üzerinden alınacak olan hizmet puanlarını gösterir belge ile birlikte en geç 26 Şubat 2016 tarihi mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimiz evrak kayıt birimine başvurmaları gerekmektedir.  İl İçi Tayin Talep Formu ve hizmet puanları Atama İşlemleri Komisyonunca değerlendirilerek, tayin talebinde bulunan personellerimizden durumu uygun görülenlerin atamaları, 2016 Yılı Mart Ayı içerisinde yapılacaktır. Bu şekilde ataması yapılan personeller ile atamasını iptal ettirenler, 1 yıl boyunca tekrar il içi tayin talebinde bulunamayacaklardır. Ataması uygun görülen personelin bulunduğu birimde hizmet aksamasına neden olacağı durumda atama hakkı saklı kalmak kaydı ile komisyon karar tarihinden itibaren azami 6 (altı) ay süre ile ataması bekletilecek olup, bu süre bitiminde ataması yapılacaktır. 
Sağlık Hizmetlerinin aksamaması ve etkili bir personel planlaması için 15/02/2016 tarihi itibariyle görev yaptıkları birimde en az bir yıl çalışmış olan personelin müracaatları kabul edilecektir. Herhangi bir statüde sözleşmeli olarak çalışan, ücretsiz izinde olan personelin başvuruları kabul edilmeyecektir. 
Aile hekimliği uygulaması kapsamında sözleşmeli Aile Sağlığı Elemanı olan personellerin başvuruları kadroları halen Birliğimiz bünyesinde olması kaydıyla kabul edilecek olup, 07/12/2015 tarihinden itibaren 2 ay içerisinde aile hekimliği sözleşmesinin feshi halinde atamaları yapılacaktır. 

Bilgilerinizi, gereğini ve tüm personele tebliğini rica ederim.

 

_______________________________________________________________________________________________________________

MÜRACAATTA BULUNAN PERSONEL BİLGİLERİ

Aşağıda yer alan Başvuru Listesinden ulaşabilirsiniz....


 Eklenen Dosyalar

Atama Başvuru Formu
Münhal Yerler
Duyuru Metni
Başvuru Listesi